Bovenbouw

Bij oudere kinderen houdt het montessorionderwijs rekening met de belangstelling van kinderen voor het verwerven van de culturele vaardigheden. Het montessoribasisonderwijs is niet lineair van opzet, maar integratief.

Ontwikkeling is geen continu stabiel verlopend proces: perioden van verhoogde activiteit en perioden van relatieve rust wisselen elkaar af. In de actieve perioden - de zogenaamde gevoelige perioden- komen nieuwe lichamelijke of psychische functies tot ontwikkeling.

Bij oudere kinderen worden, naast observatie, andere middelen gebruikt om vast te stellen wat de ontwikkelingsbehoeften en -mogelijkheden van het kind zijn. In het bijzonder het diagnostische gesprek, de reflectie samen met het kind, levert het begrip dat nodig is om het kind een aan de eigen leerstijl en eigen leerproblemen aangepaste ondersteuning te bieden. Individueel onderwijs is daarmee in de eerste plaats individuele begeleiding.

Snel naar