Middenbouw

In het montessorionderwijs wordt er vanuit gegaan dat de drang tot ontwikkeling van nature is gegeven en onder meer tot uiting komt in gevoelige perioden. Wanneer de juiste omgeving wordt gecreëerd, zal het kind de mogelijkheid grijpen om zich (doelgericht, snel en efficiënt) te ontwikkelen. Naarmate kinderen ouder worden gaan ze zich breder sociaal en cultureel ontwikkelen en wordt het daardoor moeilijker die drang te richten op de cognitieve schoolse taken.

De organisatie van de montessorischolen is afgeleid van de principes voorbereide omgeving, actief leren en leren van en met elkaar (leeftijdgenoten, leraren, oudere en jongere kinderen). Dit laatste element krijgt in het primair montessorionderwijs vorm in heterogene groepering naar leeftijd.

Snel naar