Openingstijden

IKC Meester Verwers is 52 weken per jaar open voor uw kind en biedt een versterkte samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. U kunt van 7.30 tot 18.30 uur bij ons terecht.

Kinderopvang

De buitenschoolse opvang is vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.

Basisonderwijs

Maandag 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag 8.30 - 14.45 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur 
Donderdag 8.30 - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 - 14.45 uur

Continurooster

Op onze school werken we met een continurooster, dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school blijven eten. Rond het middaguur wordt in de klassen gezamenlijk met de leerkracht of een ouder, die als eethulp fungeert, gegeten. Samen eten is een belangrijk deel van de Montessori gedachte. Na het eten spelen de leerlingen onder toezicht een half uurtje buiten.

Eethulpen

De eethulpen zorgen ervoor dat de leerkrachten ook een half uur pauze hebben. Aan de ouders wordt, per schooljaar, een bijdrage gevraagd van € 25,00 per leerling om het systeem te bekostigen.

Snel naar