Oudervereniging

Indien u uw kind aanmeldt op onze school bent u automatisch lid van de oudervereniging. Zoals de naam al aangeeft bestaat de oudervereniging alleen uit ouders. Zij vergaderen met regelmaat in het schooljaar. Ook deze vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. Bij deze overlegmomenten zijn leerkrachten aanwezig om desgewenst adviezen te geven en om het contact tussen team en oudervereniging optimaal te houden.

De oudervereniging houdt zich mede bezig met de organisatie en uitvoering van vele activiteiten.
Te denken valt aan: feesten (sint, kerst, Pasen, lustrum), schoolreisjes, afscheid groep 8, enz.

Indien nieuwe leden voor het bestuur van de oudervereniging gezocht worden, wordt er een oproep in de nieuwsbrief geplaatst.

Om de organisatie van de activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de oudervereniging u om een bijdrage. Het komende schooljaar gaat de oudervereniging meer activiteiten ontplooien. U hoort hierover middels de nieuwsbrief.
 

Snel naar