Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang voor 8.00 uur op de groep aan ons door te geven.

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven op nummer (079) 343 78 28.

Snel naar