Ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Kinderopvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang van Kern voor 8.00 uur op de groep door te geven.

Basisonderwijs

Wij vragen u ziekmeldingen voor 8.15 uur via Parro door te geven.

Snel naar