Ouderbetrokkenheid

Montessorionderwijs en de opvoeding thuis hebben een nauwe relatie met elkaar. We proberen op school de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. De slagzin ‘Leer mij het zelf te doen’ bent u al enige keren tegen gekomen. Deze staat dan ook centraal in de Montessoriopvoeding.

Wij vinden het belangrijk, dat de ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het reilen en zeilen van de school. De meeste ouders zullen regelmatig met hun kind over school praten en het kind stimuleren om zijn best te doen en eventueel hulp bieden bij schoolwerk. Het is voor alle betrokkenen prettig en stimulerend als de relatie tussen school en thuis optimaal verloopt. Goed lopende zaken vasthouden en problemen gezamenlijk oplossen zijn dan ook uitgangspunten.

Contact met leerkracht

Een goed contact tussen leerkracht en ouder is van groot belang. U hoeft dan ook niet te schromen om vragen te stellen of om even iets te vertellen. Wanneer u, na schooltijd, een gesprek met de leerkracht wilt, kunt u het beste een afspraak maken. In ieder geval zijn er twee vaste momenten waarop u over de voortgang van uw kind met de groepsleerkracht kunt spreken. Dit gebeurt naar aanleiding van het door de leerkracht ingevulde verslag.

Ouderhulp

Onze school is in de gelukkige omstandigheid, dat met grote regelmaat vele ouders bereid zijn om hulp te bieden op school. Sommigen doen dat op vaste tijden, anderen helpen incidenteel. Ouders helpen o.a. bij het technisch en begrijpend lezen, de bibliotheek, de overblijf, uitstapjes, techniek, enz.

Snel naar