Een veilige omgeving

Eén van de belangrijkste pijlers van ons onderwijs is het pedagogisch handelen.

 

Uitgangspunt voor het denken over een basisklimaat in de school zijn de kenmerken van ontwikkeling. Kinderen verschillen in talent, tempo en temperament. Montessori had dit verschil al heel vroeg beschreven en vandaag de dag werken wij nog steeds volgens haar principes.

Een ander component van het pedagogisch basisklimaat wordt gevormd door de algemene doelstellingen van opvoeding en onderwijs: zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

Wat vragen de genoemde kenmerken van ontwikkeling en de algemene doelstelling van opvoeding en onderwijs? Onze ondersteuning en uitdaging: structuur, hulp en be-/aanmoediging enerzijds en motiveren tot zelfstandige uitoefening en het stellen van eisen anderzijds.

 

Ondersteuning kan pas effectief zijn, als het leidt tot uitdaging om een taak op je te nemen en uit te voeren. Uitdaging kan pas effectief zijn als de leerling “weet” dat de leerkracht beschikbaar blijft voor ondersteuning ook in de zin van acceptatie van het kind.

Snel naar