Kenmerken van onze school

Uitdagend

We willen dat ieder kind dagelijks met plezier naar school komt. Dat is de beste basis om te leren. Daarom is er veel aandacht voor de sfeer en het materiaal.

Dynamisch

Onze school staat open voor vernieuwingen. Van alle betrokken verwachten we dat ze naar elkaar luisteren en eerlijk zijn tegen elkaar.

Individuele kind

We besteden veel aandacht aan het kind als individu, maar ook aan het kind in de groep. Ieder kind werkt op eigen niveau en op eigen tempo met begeleiding van de leerkracht. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten: het groepsproces is wezenlijk onderdeel van het leren.

Goed voorbereide omgeving

De voorbereide omgeving is een Montessoriterm. Het slaat op zorg voor de sfeer, de aankleding van de ruimte, de materialen en de omgeving met elkaar. De hele school moet zo het kind de veiligheid en uitdaging bieden om te leren.

Positieve grondhouding

Openheid, eerlijkheid, betrokkenheid, respect voor elkaar, acceptatie van verschillen: dat verwachten we van de leerlingen, maar ook van teamleden, ouders en ieder ander die bij onze school betrokken is.

Snel naar