Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel is met de invoering van passend onderwijs een wettelijk verplicht document voor elke school. Een schoolondersteuningsprofiel wordt door een schoolteam opgesteld en in dat profiel beschrijft het team op welke wijze de school passend onderwijs realiseert.

 

Het bestuur stelt het schoolondersteuningsprofiel eenmaal in de vier jaar vast. Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld voor de periode 2021-2022. Het is namelijk de bedoeling dat in het jaar 2021 een nieuwe integrale visie op passend onderwijs binnen Zoetermeer wordt geformuleerd, waarna in 2022 in het streven naar een dekkend aanbod in Zoetermeer nieuwe schoolondersteuningsprofielen worden opgesteld passend binnen deze integrale visie.

Ons schoolondersteuningsprofiel vindt u hier

Snel naar