Uw kind aanmelden

Indien u van plan bent uw kleuter bij ons op school aan te melden, kunt u contact opnemen met de directeur. U kunt dan een afspraak maken, waarbij u te horen krijgt wat het Montessorionderwijs inhoudt en hoe dit bij ons op school gerealiseerd wordt. Tevens wordt u uitgebreid rondgeleid door de school.

U kunt uw kind door het inleveren van een inschrijfformulier bij ons aanmelden. Heeft u al een kind bij ons op school, dan is het volgende kind verzekerd van een plaats bij ons. Tien weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de onderbouwvertegenwoordiger contact met u op voor het maken van een wenschema.

Toelating van oudere kinderen

Bij een wisseling van basisschool is het mogelijk dat uw kind twee aaneengesloten dagen kennismaakt met onze school. Hierna volgt altijd een gesprek met de leerkracht. Indien dit positief verloopt wordt tenslotte nog contact met de vorige school opgenomen door onze Intern Begeleider voor het inwinnen van algemene informatie.

Snel naar