Buitenschoolse opvang

Uw peuter is in speelhuis IKC Meester Verwers bezig aan een ontdekkingstocht
Elk kind maakt die tocht op zijn of haar eigen manier. Onze pedagogisch medewerkers zijn er altijd om te helpen. Een veilig gevoel. Op het speelhuis werken twee vaste en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Voor u en uw peuter is er dus altijd een vast gezicht op de groep.

Snel naar