Team

De montessorileraar is ontwerper en ontwikkelaar van die rijke, activerende en uitdagende omgeving (gebruikmakend van het traditionele (ontwikkelings-) materiaal van Montessori, nieuw ontwikkeld materiaal en ICT). Zijn of haar rol bestaat uit actieve deelname binnen deze omgeving door kinderen te volgen in hun ontwikkeling, in te wijden en, daar waar nodig, in te grijpen.

De voorbereide omgeving sluit aan bij de ontwikkelingsfasen en behoeften van het kind. Het is de taak van de montessorileraar een voorbereide omgeving te creëren, zodat de keuzevrijheid van het kind wordt gegarandeerd, de oriëntatie op de keuze van de activiteiten mogelijk wordt gemaakt en het kind indirect wordt geleid.

Snel naar